Sgwrs Amgueddfa | Traddodiadau’r Nadolig a’r Flwyddyn Newydd| Cymraeg

Thu,Dec09,2021,6:00PM
Thu,Dec09,2021,6:45PM
Description

Mae gan Gymru lond gwlad o draddodiadau yn gysylltiedig â’r Nadolig a’r Calan. Ymunwch â ni i ddysgu mwy am rai o’r arferion hyn, o ganu plygain i hel calennig. Byddwn yn tyrchu i archif a chasgliadau’r Amgueddfa i rannu rhai o uchafbwyntiau’r ŵyl, yn cynnwys danteithion tymhorol, carolau, addurniadau, heb anghofio’r Fari Lwyd!

Bydd y sgwrs hon yn cael ei chynnal fel gweminar byw ar Zoom. Bydd e-byst gyda dolen i ymuno â’r weminar yn cael eu hanfon i chi 24 awr, 2 awr, a 10 munud cyn y sgwrs. Edrychwch yn eich ffolderi sbam/sbwriel os na allwch weld yr e-byst a chysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk os oes problem. Sylwer bod y Weminar yn ddigwyddiad byw, ac na fydd ar gael ar ôl y digwyddiad.

Os ydych chi’n prynu llyfrau yn gysylltiedig â’r sgwrs hon, cofiwch y bydd gwerthiant yn dod i ben 10 munud cyn y digwyddiad, ac y bydd pob archeb yn cael ei phostio ar ôl yr amser hwn.