Sgwrs Amgueddfa: Arferion Caru Cymreig | Cymraeg

Tue,Jan25,2022,6:00PM
Tue,Jan25,2022,6:30PM
Description

Mae 25 Ionawr yn Ddiwrnod Santes Dwynwen, pan fyddwn yn dathlu nawddsant cariad a chyfeillgarwch. Bydd y sgwrs hon yn edrych ar wrthrychau o’r casgliad a gafodd eu rhoi fel symbolau o gariad – o’r llwy garu i bethau llai amlwg, fel gweiniau gweill a phrennau staes. Roedd y rhain yn symbolau gwerthfawr, ac maent yn adrodd hanesion cudd pobl gyffredin. Trwy gyfrwng y negeseuon a’r addurniadau cain sydd wedi’u cerfio ar y symbolau hyn, gallwn ddysgu mwy am obeithion a dyheadau eu gwneuthurwyr, a chanfod ambell stori garu o’r gorffennol.

Bydd y sgwrs hon yn cael ei chynnal fel gweminar byw ar Zoom. Bydd e-byst gyda dolen i ymuno â’r weminar yn cael eu hanfon i chi 24 awr, 2 awr, a 10 munud cyn y sgwrs. Edrychwch yn eich ffolderi sbam/sbwriel os na allwch weld yr e-byst a chysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk os oes problem. Sylwer bod y Weminar yn ddigwyddiad byw, ac na fydd ar gael ar ôl y digwyddiad.

Os ydych chi’n prynu llyfrau yn gysylltiedig â’r sgwrs hon, cofiwch y bydd gwerthiant yn dod i ben 10 munud cyn y digwyddiad, ac y bydd pob archeb yn cael ei phostio ar ôl yr amser hwn.

Event description picture