Sgwrs Amgueddfa | Museum Talks: Cilewent Farmhouse | English

Thu,Nov25,2021,7:00PM
Thu,Nov25,2021,7:30PM
Description

Codwyd ffermdy Cilewent yn 1470 fel tŷ neuadd agored gyda nenffyrch pren, yn ucheldir Sir Faesyfed, ger Rhaeadr Gwy. Enw gŵr oedd Ewent, a’r ffermdy yma oedd ei encil. Yn 1734 ail-godwyd waliau pren gwreiddiol y tŷ gyda carreg, a mae’r dyddiad wedi ei gerfio i mewn i ffram y drws. Yn 1955 sefodd y tŷ yn ffordd argau newydd Claerwen a fe gynigiwyd yr adeilad i ni. Fe’i ailgodwyd yn yr Amgueddfa yn 1959 ac y mae yn ffefryn ymysg ein staff. Mae Cilewent yn enghraifft o dŷ hir ac yr oedd yn nodweddiadol o ffermdai de Cymru a’r canolbarth yn y cyfnod yn dilyn y canoloesoedd. Yma, yn yr un tŷ, bu’r perchnogion ynghyd a’i gwartheg yn byw. Fe fydd y sgwrs ddiddorol yma yn trafod nodweddion pensaerniol y math yma o gartref, tra hefyd bwrw golau ar fywyd y trigolion.

Bydd y sgwrs hon yn cael ei chynnal fel gweminar byw ar Zoom. Bydd e-byst gyda dolen i ymuno â’r weminar yn cael eu hanfon i chi 24 awr, 2 awr, a 10 munud cyn y sgwrs. Edrychwch yn eich ffolderi sbam/sbwriel os na allwch weld yr e-byst a chysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk os oes problem. Sylwer bod y Weminar yn ddigwyddiad byw, ac na fydd ar gael ar ôl y digwyddiad.

Os ydych chi’n prynu llyfrau yn gysylltiedig â’r sgwrs hon, cofiwch y bydd gwerthiant yn dod i ben 10 munud cyn y digwyddiad, ac y bydd pob archeb yn cael ei phostio ar ôl yr amser hwn.

-------------------------------------------------------------------------

Cilewent farmhouse was first built around 1470 as a cruck-framed open hall on high ground near Rhaeadr in Powys. Its name translates as Ewent’s retreat. In 1734 its wooden walls were rebuilt in stone – the date being carved into the doorframe. In 1955 it stood in the way of a new proposed Claerwen reservoir and was offered to us. It was rebuilt at the Museum in 1959 and is a firm favourite amongst Museum staff. Cilewent is an example of a ‘long-house’ typical of mid and south Wales during the post-medieval period, where cattle and their owners would live at different ends of the same building. This informative talk will cover the architectural characteristics of this type of building, while highlighting the lives of those who lived within.

'This Talk will be hosted as a Live Zoom Webinar. Emails containing the link to join the Webinar will be shared with you 24 hours, 2 hours and 10 minutes prior to the talk. Please check your junk/spam email inboxes to ensure you receive the emails and contact events@museumwales.ac.uk if you do not. Please note that the Webinar is a live event and will not be available afterwards.

If you are purchasing books in connection with this Talk please be aware that book sales close 10 minutes prior to the talk and all orders will be posted after this time.

Event description picture