Sgwrs Amgueddfa: Cilewent Farmhouse | Cymraeg

Thu,Nov25,2021,6:00PM
Thu,Nov25,2021,6:30PM
Description

Codwyd ffermdy Cilewent yn 1470 fel tŷ neuadd agored gyda nenffyrch pren, yn ucheldir Sir Faesyfed, ger Rhaeadr Gwy. Enw gŵr oedd Ewent, a’r ffermdy yma oedd ei encil. Yn 1734 ail-godwyd waliau pren gwreiddiol y tŷ gyda carreg, a mae’r dyddiad wedi ei gerfio i mewn i ffram y drws. Yn 1955 sefodd y tŷ yn ffordd argau newydd Claerwen a fe gynigiwyd yr adeilad i ni. Fe’i ailgodwyd yn yr Amgueddfa yn 1959 ac y mae yn ffefryn ymysg ein staff. Mae Cilewent yn enghraifft o dŷ hir ac yr oedd yn nodweddiadol o ffermdai de Cymru a’r canolbarth yn y cyfnod yn dilyn y canoloesoedd. Yma, yn yr un tŷ, bu’r perchnogion ynghyd a’i gwartheg yn byw. Fe fydd y sgwrs ddiddorol yma yn trafod nodweddion pensaerniol y math yma o gartref, tra hefyd bwrw golau ar fywyd y trigolion.

Bydd y sgwrs hon yn cael ei chynnal fel gweminar byw ar Zoom. Bydd e-byst gyda dolen i ymuno â’r weminar yn cael eu hanfon i chi 24 awr, 2 awr, a 10 munud cyn y sgwrs. Edrychwch yn eich ffolderi sbam/sbwriel os na allwch weld yr e-byst a chysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk os oes problem. Sylwer bod y Weminar yn ddigwyddiad byw, ac na fydd ar gael ar ôl y digwyddiad.

Os ydych chi’n prynu llyfrau yn gysylltiedig â’r sgwrs hon, cofiwch y bydd gwerthiant yn dod i ben 10 munud cyn y digwyddiad, ac y bydd pob archeb yn cael ei phostio ar ôl yr amser hwn.

Event description picture