Sgwrs Amgueddfa | Museum Talks: Time Traveller's Prehistoric Nightmares

Sun,Oct31,2021,6:00PM
Sun,Oct31,2021,6:45PM
Description

Mae ffosilau yn dangos i ni pa greaduriaid rhyfedd a dychrynllyd oedd yn byw yn yr oesoedd a fu. Filiynau o flynyddoedd cyn y deinosoriaid hyd yn oed, roedd pob math o anifeiliaid diddorol yn nofio'r moroedd, yn cropian y ddaear neu'n hedfan drwy'r awyr. Ymunwch â dau o balaeontolegwyr yr Amgueddfa wrth iddynt archwilio bywyd cynnar y Ddaear, a datgelu beth maen nhw yn ei feddwl yw'r cyfnod cynhanesyddol mwyaf dychrynllyd. Mae moroedd cynnes yn llawn bywyd yn swnio'n braf iawn, ond pa greaduriaid oedd yn llechu yn y dyfroedd? Gwell osgoi'r dŵr efallai...ond fyddai cerdded drwy gors lo yn well, neu a oedd y tir hefyd yn llawn creaduriaid peryglus?

Cynhelir y sgwrs yma yn Saesneg.

Bydd y sgwrs hon yn cael ei chynnal fel gweminar byw ar Zoom. Bydd e-byst gyda dolen i ymuno â’r weminar yn cael eu hanfon i chi 24 awr, 2 awr, a 10 munud cyn y sgwrs. Edrychwch yn eich ffolderi sbam/sbwriel os na allwch weld yr e-byst a chysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk os oes problem. Sylwer bod y Weminar yn ddigwyddiad byw, ac na fydd ar gael ar ôl y digwyddiad.

Os ydych chi’n prynu llyfrau yn gysylltiedig â’r sgwrs hon, cofiwch y bydd gwerthiant yn dod i ben 10 munud cyn y digwyddiad, ac y bydd pob archeb yn cael ei phostio ar ôl yr amser hwn.

--------------------------------------------------------------------------

Fossils show us the amazing, strange (and sometimes scary!) creatures that inhabited our world in the past. Millions of years before there were dinosaurs, lots of fascinating animals crawled or swam in our oceans, scuttled through the undergrowth and flew around in the skies. Join two Museum palaeontologists as they explore some of the earliest life on Earth and talk about what they think were the scariest periods in prehistory. Warm seas and reefs teeming with life might sound idyllic, but what creatures were lurking in the depths? Maybe it feels safer not to go in the water at all, but would a stroll through a coal swamp really be a walk in the park or could you meet scary animals on land, too?

This talk will be held in English.

This Talk will be hosted as a Live Zoom Webinar. Emails containing the link to join the Webinar will be shared with you 24 hours, 2 hours and 10 minutes prior to the talk. Please check your junk/spam email inboxes to ensure you receive the emails and contact events@museumwales.ac.uk if you do not. Please note that the Webinar is a live event and will not be available afterwards.

If you are purchasing books in connection with this Talk please be aware that book sales close 10 minutes prior to the talk and all orders will be posted after this time.

Event description picture