Sgwrs Amgueddfa | Museum Talks: The Prehistoric Archaeology of Burry Holms

Thu,Aug19,2021,6:00PM
Thu,Aug19,2021,6:45PM
Description

Ynys lanwol oddi ar arfordir Gŵyr yw Burry Holms heddiw, ond 10,000 o flynyddoedd yn ôl roedd y tirlun yn wahanol iawn – roedd y môr yn bellach i ffwrdd a’r gaer ar fryn mewndirol. Dyma oedd aneddfa’r helwyr-fforwyr-pysgotwyr Mesolithig cynnar oedd yn byw yn yr ardal. Bydd y sgwrs hon yn cyflwyno canlyniadau cloddiadau'r Amgueddfa ar yr ynys ac yn trafod y dystiolaeth a gasglwyd am dirlun ac amgylchedd Burry Holms yn y gorffennol, a’r bobl oedd yn byw yno. Ynghyd ag archeoleg Fesolithig mae'r ymchwil hefyd wedi ail-ddadansoddi canfyddiadau o feddrod Oes Efydd ar yr ynys a ddatgloddiwyd ar ddechrau’r 20fed ganrif. Casglodd y canfyddiadau diweddar dystiolaeth o dŷ crwn Oes Haearn a defnydd cysylltiedig o'r ynys yn ddiweddarach mewn cynhanes wedi ei ddiffinio gan y gaer bentir sy'n rhannu’r ynys heddiw.

Bydd y sgwrs hon yn cael ei chynnal drwy gyfrwng Iaith Gyntaf y Curadur: Saesneg.

Caiff y digwyddiad hwn ei gyflwyno fel Gweminar Zoom a byddwn yn anfon y ddolen atoch cyn y digwyddiad.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Today Burry Holms is a tidal island off the coast of Gower. However, around 10,000 years ago the landscape was very different – the sea was far further away and it was an inland hill. It was the settlement of early Mesolithic hunter-gatherer-fishers who seasonally lived their lives here. This talk will present the results of Museum excavations on the island and will tell of the evidence recovered about the past landscape and environment on Burry Holms as well as about the people who lived here. As well as Mesolithic archaeology the research has also re-evaluated finds from a Bronze Age barrow on the island excavated early in the 20th century. The recent excavations recovered evidence for an Iron Age roundhouse and associated use of the island later in prehistory defined by the promontory fort that cuts the island today.

This talk will be delivered in the Curator's First Language: English.

This event will be hosted as a Zoom Webinar which will be sent to you shortly before the event.

Event description picture