All upcoming events 
 1. Aug19
  Aug19
  Event image
 2. Sep16
  Sep16
  Event image
 3. Oct31
  Oct31
  Event image
 4. Nov25
  Nov25
  Event image
 5. Nov25
  Nov25
  Event image
 6. Dec09
  Dec09
  Event image
 7. Dec09
  Dec09
  Event image
 8. Jan25
  Jan25
  Event image
 9. Jan25
  Jan25
  Event image
 10. Feb14
  Feb14
  Event image
 11. Feb24
  Feb24
  Event image
SGWRS AMGUEDDFA | MUSEUM TALKS
NEWYDD AR GYFER 2021 – Sgyrsiau Amgueddfa gan ein Curaduron a'n Cadwraethwyr     Bydd ein rhaglen sgyrsiau newydd yn rhoi cyfle i chi gael clywed mwy am gasgliadau Amgueddfa Cymru a'r straeon sydd ganddynt i'w hadrodd.       Mae ein Curaduron a'n Cadwraethwyr yn gyffrous i rannu eu harbenigedd ar y pynciau canlynol gyda chi, mewn cyfres o sgyrsiau a sesiynau holi ac ateb ar-lein;   • Gwyddorau Naturiol  • Hanes Cymdeithasol a Diwylliannol  • Hanes Diwydiannol  • Celf  • Archaeoleg a Niwmismateg     Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon gyda manylion y rhaglen. Dewch yn ôl yn rheolaidd i glywed mwy.     Elusen yw Amgueddfa Cymru ac mae pob ceiniog a godir yn cefnogi ein gwaith gyda chymunedau ledled Cymru. Rydym yn awgrymu rhodd-daliad o £5 ar gyfer pob sgwrs ond talwch yr hyn a allwch.    --------------------------------------------------------------------------------------------  NEW FOR 2021 – Museum Talks from our Curators and Conservators      Our new talks programme is your chance to find out more about National Museum Wales collections and the stories they have to tell.      Our Curators and Conservators are excited to share their specialist knowledge with you in this series of online talks and Q&A sessions covering:   •  Natural Sciences  •  Social and Cultural History  •  Industrial History  •  Art •  Archaeology and Numismatics      We’ll be updating this page with the programme details. So check back regularly to find out what’s coming soon.      Amgueddfa Cymru is a charity and every penny raised supports our work with communities across Wales. Our suggested donation for each talk is £5 but please pay what you can.